20081103

ws{ęp ku nova praMada: nawiasy skalne

  • /////////////////x////m/// ......udziel
  • \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  • //////////////////a////a// ......ę___po
  • \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  • /////z///////////s////r/// ......roża;n
  • \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ......a zło-
  • //////s///////////y/////// ......tej pr
  • \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ......acy dni


    • a_______________ fyck buttona