20081219

krytyka chleba, gwiazd, kamienia # Techsty (5)

fytrospektywa # Techsty (5)