20131121

05+4+N1 POST$K0ŃC2yŁ3M z TYM BL0gIEm

J32TEM N4 TUMBLRZE

#

20131021

THIS IS (SH)IT

http://szafranchinche.ovh.org/THIS_IS_%28SH%29IT.html

20131017

Od dech

20130904

kolory

20130831

ZBIÓR PUSTY


6 września 2013, piątek, godzina 22:00

Czuły Barbarzyńca, ul. Powiśle 11, Kraków

20130822

Pocztówka z Mikronezji

20130811

Kaszel

Projekt narzuty

20130804

Ad_lock

20130701

PHNTM_MNC

20130629

Bez tytułu

20130602

cmn_krg


20130508

Głos i fonemWystawa "Głos i fonem" prezentuje różne postawy twórcze z zakresu poezji cybernetycznej, poezji wizualnej i dźwiękowej. Są to działania intermedialne skoncentrowane na łączeniu w jedność estetyczną różnych rejestrów zmysłowych za pomocą wydruków i obiektów cyfrowych, pętli audiowizualnych oraz hybryd fizykalno-komputerowych. Tytuł wystawy jest trawestacją słynnej książki Jacquesa Derridy zatytułowanej "Głos i fenomen", gdzie autor ten rewiduje założenia fenomenologii, a także poddaje pod wątpliwość utrwalone przeświadczenie o prymacie widzenia nad słyszeniem.

######
Wernisaż: 

10.05.2013, g.: 20:00 
Galeria Siłownia, Aleje Marcinkowskiego 20a, Poznań

Wystawa czynna do 16 maja 2013

######

 ######
Skład osobowy:  Joanna Adamczewska / Roman Bromboszcz / Małgorzata Dawidek-Gryglicka / Tomasz Wilmański / Tomasz Misiak / Łukasz Podgórni / Leszek Onak

######

######

20130209


20130112

Onak i Podgórni w Instytucie Polskim w BratysławieZapraszamy na konferencję Remediacja w kontekście transdyscyplinarności do Instytutu Polskiego w Bratysławie, podczas której z cyberperformance’m  ||| Kineskop je vinný” zaprezentują się Leszek Onak i Łukasz Podgórni!

######
Więcej informacji o konferencji tutaj

######
||| Kineskop je vinný
Multimedialny performance z udziałem komputerów i ludzi, którzy – zdając się na łaskę software’owych i mentalnych przejęzyczeń – manipulują w czasie rzeczywistym dźwiękowymi i wizualnymi prefabrykatami. Podczas wydarzenia testowana jest „wydolność interpretacyjna” odbiorcy, który doświadcza poezji cybernetycznej za pomocą kilku zmysłów jednocześnie: syntezatory mowy recytują wersy uzyskane z wadliwie działającego oprogramowania translatorskiego, w czym przeszkadzają im uwięzione w samplerze próbki i zglitchowane beaty; równocześnie z projektorów wyświetlane są dynamiczne poezje kinetyczne oraz teksty generatywne. Sfera wizualna performance’u nawiedzana jest ponadto przez wykwity masowej sztuki internetu, likwidujące na bieżąco nadmiar patosu i nadające wydarzeniu charakter ludyczny, wspólnotowy.

######
17.01.2013, g.: 10:45
Instytut Polski, Nám. SNP 27, Bratysława

######