20120130

pniΩ

20120125

U-man i masa, Zespół Szkół, noce i pętle - trójksiąg cybernetyczny uwolniony


Wiersze na wolności. Usmaż trzech Perfokarcistów na jednym ruszcie. Ciepełko procesora musi być. Ale uwaga! Niech ciepełko cię nie zmyli, bo to pakiet zimnych bitów. To połączenie zielonej herbaty z earl grey’em – dawka mocnej teiny przy jednoczesnym oczyszczeniu dyskursów. ################################################

Urodzajna poezja skrzypi, skacze jak słupki equalizera. Semantyka nie styka? Poznaj poezję generowaną, selektywną i zakłóconą. Poznaj połączonego u-mana bez ciała i przesłony. Poznaj cyberautora sterującego i sterowanego. Pisanie nie jest dłoni pisane – cyberpoezji bycie w sieci jest dane.

Urszula Pawlicka

Czytaj książki Romana Bromboszcza, Łukasza Podgórniego i Tomasza Pułki ZA DARMO -------------------------- na stronach Korporacji Ha!art


20120108

wyższe skł#dki#ó%dziesz sy~u do s/lepu

n#z%ierać m~tce pa/kietu

#d%iesz ~ynu do/sklepu

naz#i%rać~matce /arkietu

pójd#i%s~ synu /o sklep+

nazbi#r~ć marc/ parki+++

pójdzi~s% syn/ do sklep+

nazbi~r#ć%ma/ce parkietu

pójd~ies# %/nu do sklepu

naz~ierać#/%sce parkietu

~dziesz/#y%u do sklepu

n~zbiera/ m#t%e parkietu

20120107

H(A)IT(I)F5