20130112

Onak i Podgórni w Instytucie Polskim w BratysławieZapraszamy na konferencję Remediacja w kontekście transdyscyplinarności do Instytutu Polskiego w Bratysławie, podczas której z cyberperformance’m  ||| Kineskop je vinný” zaprezentują się Leszek Onak i Łukasz Podgórni!

######
Więcej informacji o konferencji tutaj

######
||| Kineskop je vinný
Multimedialny performance z udziałem komputerów i ludzi, którzy – zdając się na łaskę software’owych i mentalnych przejęzyczeń – manipulują w czasie rzeczywistym dźwiękowymi i wizualnymi prefabrykatami. Podczas wydarzenia testowana jest „wydolność interpretacyjna” odbiorcy, który doświadcza poezji cybernetycznej za pomocą kilku zmysłów jednocześnie: syntezatory mowy recytują wersy uzyskane z wadliwie działającego oprogramowania translatorskiego, w czym przeszkadzają im uwięzione w samplerze próbki i zglitchowane beaty; równocześnie z projektorów wyświetlane są dynamiczne poezje kinetyczne oraz teksty generatywne. Sfera wizualna performance’u nawiedzana jest ponadto przez wykwity masowej sztuki internetu, likwidujące na bieżąco nadmiar patosu i nadające wydarzeniu charakter ludyczny, wspólnotowy.

######
17.01.2013, g.: 10:45
Instytut Polski, Nám. SNP 27, Bratysława

######